Stromwandler

Stromwandler-Klemmleiste

Nr.: 15.07.001 - Format: dxf, pdf, stp, igs

 • Dateigröße: 1,5 MiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Aufsteckstromwandler CT 6A315.3, 7A412.3, 9A615.3 ...

Typ 6A315.3/7A412.3/8A512.3/9A615.3/10A815.3/13A1030.3/16A1234.3 - Format: stp, easm

 • Dateigröße: 3,6 MiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Aufsteckstromwandler CTB 31.35, 41.35, 51.35, 81.35, 101.35

Nr.: 15.03.272-278, 15.03.280-282, 15.03.284-287 - Format: stp

 • Dateigröße: 3,1 MiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Aufsteckstromwandler CTB 31.35

Nr.: 15.03.272-15.03.278 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 335,0 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Aufsteckstromwandler EIPA 30.5

Nr. 09.14.811/812/813

 • Dateigröße: 845,5 KiB
 • Zuletzt geändert am: -
zip

Aufsteckstromwandler IPA 40.5

Nr. 09.05.349/350/351, 09.05.236

 • Dateigröße: 815,2 KiB
 • Zuletzt geändert am: -
zip

CT-6-20

Format: dxf, pdf, stp, igs

 • Dateigröße: 766,9 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Stromwandler CT27

Nr.: 15.03.080/15.03.081 - Format: stp, igs, dxf, pdf

 • Dateigröße: 457,8 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

CT35/1A & CT64/1A

Nr.: 15.03.002/15.03.003 - Format: stp, sat, pdf

 • Dateigröße: 651,0 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

CT-AC/DC Typ B+ 35 & 70 RCM

Nr.: 15.03.469/15.03.468 - Format: dxf, stp, igs, pdf

 • Dateigröße: 2,5 MiB
 • Zuletzt geändert am: -
zip

Aufsteck-Differenzstromwandler CT-AC RCM 35N/80N/110N/140N/210N

Nr.: 15.03.458/459/460/463/464 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 1,6 MiB
 • Zuletzt geändert am: -
zip

Dreiphasen-Stromwandler Typ ASRD 14

Nr. 15.03.403-15.03.407 - Format: dxf, stp, igs, pdf

 • Dateigröße: 874,1 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Teilbarer Differenzstromwandler KBU 23D/58D/812D

Nr.: 15.03.400/401/402 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 2,3 MiB
 • Zuletzt geändert am: -
zip

Teilbare Stromwandler KBU 58/812

Nr.: 15.02.315/316/320/328/819/868-871 - Format: stp

 • Dateigröße: 4,9 MiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Kabelumbaustromwandler KUW2/40

Nr.: 15.03.351-15.03.359 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 303,8 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Kabelumbaustromwandler KUW1/30

Nr.: 15.03.510-15.03.515, 15.03.317 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 293,4 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Kabelumbaustromwandler KUW1/40

Nr.: 15.03.320-15.03.331 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 447,6 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Kabelumbaustromwandler KUW4.2/60

Nr.: 15.03.580-15.03.394 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 468,5 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Kabelumbaustromwandler KUW4.2/60

Nr.: 15.03.580-15.03.394 - Format: dxf, igs, pdf, stp

 • Dateigröße: 432,1 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

SC-CT-20-100

Nr.: 15.03.093 - Format: stp, sat, pdf

 • Dateigröße: 448,5 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

SC-CT-20-200/300

Nr.: 15.03.094/15.03.095 - Format: stp, sat, pdf

 • Dateigröße: 497,1 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

SC-CT-20-400/500/600

Nr.: 15.03.097/15.03.099/15.03.101 - Format: stp, sat, pdf

 • Dateigröße: 523,3 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

Summen CT IPSxx

Format: dxf, pdf, stp, igs

 • Dateigröße: 855,0 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

STS20/30/21/31 - Summenstromwandler

Nr. 15.02.560/561/570/571 - Format: dxf, pdf, stp, igs

 • Dateigröße: 468,5 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip

STS40/50/60/41/51/61 - Summenstromwandler

Nr. 15.02.562/563/564/572/573/574 - Format: dxf, pdf, stp, igs

 • Dateigröße: 500,8 KiB
 • Zuletzt geändert am: 2022-01-27
zip